Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

10-01-2018 16:37

Terugblik Nextens aangiftesoftware 2017

Tijd voor een jaarreview

Met het jaar 2017 goed en wel achter ons, blikken zowel bedrijven als individuen terug op het voorbije jaar.

Bij Nextens is het afgelopen jaar keihard gewerkt aan onze software. Daarom ook voor ons een goed moment om terug te kijken, en een heel klein beetje vooruit. Welke grote en kleinere mijlpalen hebben we behaald?

Data analyse

In het jaar hebben we veel gewerkt aan data analyse. Het grootste deel van onze klanten merkte dit pas tegen het einde van het jaar, bij de release van december, maar het hele jaar hebben we ontworpen, gebouwd en getest (met klanten) aan de Dashboards. Maar ook aan de koppeling tussen de aangiftesoftware en onze kennisbank FiscaalTotaal is hard gewerkt.

Verder zijn doorlopend productreleases gedaan om de producten beter, sneller of makkelijker te laten werken.

Infographic Terugblik Nextens 2017

We hebben het Nextens-jaar voor u op een rij gezet in onderstaande INFOGRAPHIC. Deze kunt u in detail bekijken en/of downloaden door op de afbeelding te klikken.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post

The post Terugblik Nextens aangiftesoftware 2017 appeared first on Nextens.

Lees verder ..

29-12-2017 17:10

Fiscale onderwerpen in het nieuws in 2017

I like to pay taxes. With them I buy civilization.

Oliver Wendell Holmes Jr. - Amerikaans jurist

Fiscale kwestie indringend in het nieuws

Het gaat te ver om te zeggen dat het thema ‘belastingen’ dit jaar het nieuws domineerde, maar feit is dat verschillende fiscale kwesties
veelvuldig en indringend in het nieuws waren. Dat varieerde van de Panama papers en alles wat die losmaakten aan berichten
over het stallen van vermogens in belastingparadijzen door bedrijven en vermogende particulieren, tot aan de voortdurende aandacht
van de Europese Commissie voor de belastingdeals die internationale concerns met nationale belastingdiensten sluiten.

Afspraken met de Belastingdienst

Zgn. rulings van bedrijven als Starbucks, Amazon en Apple, waarin zij met de Belastingdienst afspraken maken over bijvoorbeeld welke prijzen bij de winstberekening worden aangehouden voor transacties binnen het concern. ‘Zakelijke verrekenprijzen’ zeggen de partijen, maar Brussel ziet de voordelige deals als ‘verboden staatssteun’. En de gewone burger krijgt de indruk dat succesvolle internationale concerns erin slagen om in zowat alle landen waar zij actief zijn geen belasting te betalen.

Afschaffing dividendbelasting

Veel aandacht kreeg ook de belastingparagraaf van het regeerakkoord voor het kabinet-Rutte III. Verrassend daarin was de aankondiging van de afschaffing van de dividendbelasting. Een fikse aderlating voor de Nederlandse schatkist, zonder dat die de Nederlandse burger direct voordeel oplevert. De dividendbelasting is immers in binnenlandse verhoudingen een voorheffing die wordt verrekend met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Het zijn buitenlandse investeerders die baat hebben bij de afschaffing.

Wet Hillen en positieve ontwikkelingen voor werkenden

Velen werden onaangenaam getroffen door het nieuws dat de zgn. Wet Hillen, het belastingvoordeel dat toekomt aan huizenbezitters
die geen of weinig hypotheekrenteaftrek hebben, wordt afgeschaft. Een boete op aflossen, zo heette het al snel. Verder werd in de sfeer
van de inkomstenbelasting een pakket aan maatregelen op het gebied van het tarief en de heffingskortingen aangekondigd dat alle
werkenden erop vooruit laat gaan.

Verhoging lage btw-tarief en actie tegen belastingontwijking

Maar daar staat weer tegenover dat het lage btw-tarief – dat vooral geldt voor de dagelijkse boodschappen – met de helft wordt verhoogd, van 6 naar 9%. Voor de goedwillende belastingbetalers – dat zijn u en wij – klinkt het plezierig in de oren dat het regeerakkoord verdere actie en maatregelen in het vooruitzicht stelt die zijn gericht tegen het ontwijken van belastingen. Dat geldt ook voor de reactie in het regeerakkoord op het algemene gemor over box 3. Er komt een hogere vrijstelling en er is een betere aansluiting beloofd bij het werkelijke rendement op spaartegoeden. Wij wachten in spanning de maatregelen af!

Onbegrip

De thema’s die in de voorgaande alinea’s de revue passeerden, hebben voor een groot deel als gemeenschappelijk kenmerk dat zij leiden tot onbegrip bij ‘de gewone belastingbetaler’. Het is een moeilijke en precaire opdracht aan iedere regering, en dus ook de huidige, om een belastingwetgeving te ontwerpen die evenwichtig en inzichtelijk rechtvaardig is en daardoor kan rekenen op een breed draagvlak in alle geledingen van de maatschappij.

Moeilijkheden bij controle aangiften

Evenwicht en rechtvaardigheid moet ook kunnen worden verwacht bij de uitvoering van de belastingwet. Het is een feit van algemene
bekendheid dat de Belastingdienst het moeilijk heeft. Er wordt veel vertrouwd op geautomatiseerde processen, maar die functioneren
niet altijd goed. Veel aangiften worden niet meer beoordeeld door aanslagregelaars. De controledichtheid is klein. Veel deskundig personeel is vertrokken. Door al deze omstandigheden is de kans groot dat er belastingplichtigen zijn die niet betalen wat zij volgens de wet eigenlijk zouden moeten betalen.

Inspecteurs soms keihard

Aan de andere kant zijn er gevallen waarin de Belastingdienst een belastingplichtige die wel in de fuik is gevangen, de duimschroeven hard aandraait. Met grensverkennende standpunten over de uitleg van de belastingwet, formele procedures rond informatieverplichtingen en soms ook torenhoge boeten. Wat dat laatste betreft, leert een snelle blik op de website rechtspraak.nl dat in veel gevallen een door de inspecteur opgelegde boete door de rechter wordt vernietigd of drastisch wordt verlaagd.

De rechtsstatelijkheid van belastingheffing onder druk

Aan beide zijden van het spectrum staat daarom de rechtsstatelijkheid van de belastingheffing onder druk. Het is de kunst om bij het
maken van belastingwetten ieder deel van de samenleving op een afgewogen manier te laten bijdragen. En het is de kunst om bij de
uitvoering ervan steeds ervoor te zorgen dat er niet te veel, maar ook niet te weinig wordt gevorderd. Dan wordt recht gedaan, en ervaren.

IB Almanak: wat is de wet en waar liggen de rechten en kansen van de belastingbetaler

Nextens IB Almanak 2018 borduurt voort op een lange traditie van deze uitgave, waarin – ook toen het woord nog nauwelijks in de mond
werd genomen – de belastingen waarmee particulieren worden geconfronteerd, op een rechtsstatelijke manier worden belicht. Dat wil
zeggen: laten zien wat in de wet is voorgeschreven. Maar ook, en vooral, de legitieme rechten en kansen van de belastingbetaler blootleggen.

De IB-ALMANAK 2018 – DEEL 1

De IB-Almanak staat nu op FiscaalTotaal.

Nog geen abonnee? Probeer kennisbank FiscaalTotaal zelf gratis uit!

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post

The post Fiscale onderwerpen in het nieuws in 2017 appeared first on Nextens.

Lees verder ..

29-12-2017 16:00

Nieuwjaarswhitepaper: de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2018, met praktische tips

Bij de start van het nieuwe jaar zijn er zoals altijd tarieven, bedragen en andere veranderingen doorgevoerd in de fiscale regelingen.

Wij hebben ze allemaal voor u op een rij gezet, in een overzichtelijk schema.

Bovendien hebben we in een aantal belangrijke onderwerpen praktische tips opgenomen, waar u in uw praktijk direct mee uit de voeten kan.

Download nieuwjaarswhitepaper

Dit document bevat onder meer de volgende onderdelen:

  1. Een overzichtelijk schema met alle fiscale wijzigingen voor de jaren 2017 tot en met 2020
  2. Indeling in categorieën: Particulieren, Ondernemingen, Werkgevers, Pensioen en Formeel Belastingrecht
  3. Praktische tips over de belangrijkste wijzigingen, die direct in de adviespraktijk toegepast kunnen worden
  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post

The post Nieuwjaarswhitepaper: de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2018, met praktische tips appeared first on Nextens.

Lees verder ..