Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

23-04-2019 11:46

Onjuiste bijtelling in ib-aangifte voor 0%-emissie auto’s

Als u of uw klant een ondernemer is die zijn zakelijke auto ook privé gebruikt, kan er een onjuiste bijtelling zijn berekend bij de aangifte IB 2018. Dit is met name het geval bij aangiftes die voor 11 april zijn gedaan. Het gaat alleen om 0%-emissie auto’s die in 2013 op kenteken zijn gezet.

Opnieuw aangifte doen

Om zeker te zijn dat de juiste bijtelling in de aangifte wordt opgenomen, raadt de Belastingdienst aan om opnieuw aangifte te doen. In de aangifte opent u het scherm ‘Onttrekking privégebruik auto van de onderneming’ en klikt op ‘Akkoord’. De bijtelling wordt dan op basis van het juiste bijtellingspercentage ingevuld.

Let op: dit geldt expliciet voor de aangiftesoftware van de Belastingdienst en niet voor aangiftes die via Nextens zijn ingevuld.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
Lees verder ..

23-04-2019 08:00

Btw: plaats van dienst seminars

Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 maart 2019 in de Zweedse zaak Srf konsulterna AB nadere invulling gegeven aan de term ‘dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen’. Deze uitleg wijkt af van de visie van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld seminars en beroepsopleidingen die in het buitenland worden gegeven.

Artikel 6d Wet OB

Met ingang van 1 januari 2011 luidt de wettekst van artikel 6d Wet OB als volgt: “De plaats van een voor een ondernemer verrichte dienst bestaande in het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, en met de toegangverlening samenhangende diensten, is de plaats waar deze evenementen daadwerkelijk plaatsvinden.”

Visie staatssecretaris: ticket vereist

In de brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 22 september 2009 is opgemerkt dat met ‘toegangverlening’ het verlenen van toegang in meer enge zin wordt bedoeld. Namelijk tot evenementen waarvoor doorgaans een ticket vereist is. Hieronder kan bijvoorbeeld de toegang tot een show, toneelvoorstelling of een sportwedstrijd vallen. Het onderscheid tussen toegangverlening en andere diensten voor onderwijsactiviteiten is volgens de staatssecretaris naar verwachting beperkt aan de orde. Voor de meeste onderwijsactiviteiten is geen sprake van toegangverlening in enge zin.

Het laten deelnemen aan seminars en conferenties waarvoor geen toegangsbewijs nodig is, maar waarvoor voorafgaand de deelname is geregeld, valt niet onder het begrip toegang verlenen, aldus de staatssecretaris. In die gevallen staat niet de toegangverlening, maar de participatie van de afnemer voorop. In B2B-situaties betekent dit dus dat die diensten zijn belast op de plaats waar de afnemer is gevestigd. De uitzondering is er alleen voor beurzen en tentoonstellingen, waarbij het educatieve karakter voorop staat.

EU HvJ Srf konsulterna-arrest

Het Zweedse Srf konsulterna verzorgt tegen betaling educatieve en beroepsopleidingen voor accountants. De seminars vinden niet alleen in Zweden plaats, maar ook in andere lidstaten. Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven en moeten vóór de start van de cursus zijn aanvaard en betaald. De dienst bestaat uit een cursus van vijf dagen over accountancy, waarvoor is vereist dat zowel registratie als betaling op voorhand plaatsvindt. Het HvJ oordeelt dat deze dienst is aan te merken als een ‘dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen’. Deze dienst is belast in de lidstaat waar het seminar daadwerkelijk plaatsvindt.

Visie staatssecretaris achterhaald

Op grond van bovengenoemd Srf konsulterna-arrest is de visie van de staatssecretaris, zoals verwoord in zijn brief van 22 september 2009 aan de Tweede Kamer, achterhaald. Dit betekent onder andere dat Nederlandse aanbieders van seminars in het buitenland aan Nederlandse cursisten (B2B) niet langer 21% Nederlandse BTW zijn verschuldigd, maar zich in het buitenland voor BTW-doeleinden moeten laten registreren en lokale BTW moeten afdragen. Overigens is dat van korte duur, omdat met ingang van 1 januari 2021 het MOSS-systeem ook gaat gelden voor grensoverschrijdende diensten anders dan digitale diensten.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
Lees verder ..

19-04-2019 08:49

Pensioenfondsen staan er zeer slecht voor

De financiële situatie van pensioenfondsen blijft ronduit slecht, zo schrijft De Telegraaf. Maar liefst drie van de vijf grootste Nederlandse fondsen staan in het rood: zij hebben een dekkingsgraad van minder dan 100%. Het gaat om ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfonds PME.

Alleen bpfBouw doet het goed

Van de andere twee top-5-pensioenfondsens taat alleen bpfBouw er goed voor, met een dekkingsgraad van meer dan 115%. Bij metaalfonds PMT is de situatie met een dekkingsgraad van precies 100% ook penibel te noemen.

Pensioenkortingen liggen op de loer

Hoewel de situatie iets beter is dan eind 2018, liggen noodzakelijke pensioenkortingen nog altijd op de loer. Zo zouden PME en PMT volgend jaar op grond van de huidige situatie de uitkeringen van gepensioneerden ongeveer 4 tot 5% moeten verlagen.

Beleidsdekkingsgraden nog wel boven 100%

Momenteel liggen de beleidsdekkingsgraden – de gemiddeldes van de afgelopen twaalf maanden – van de pensioenfondsen nog wel boven de 100%, maar deze waarden zullen de komende maanden waarschijnlijk omlaag gaan.

  • Vond u dit bericht waardevol?

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Share this post
Lees verder ..