Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

15-11-2019 15:58

Weer een negatieve beoordeling voor de accountancysector

Het imago van accountants was al niet fantastisch. Maar het donderdag gepubliceerde AFM rapport doet er een schepje bovenop. De toezichthouder heeft de prestaties van vijf middelgrote kantoren bekeken, die samen goed zijn voor een marktaandeel van 16%. Twee van de vijf zakten geheel door het ijs. Van de veertien controledossiers scoorden twaalf een onvoldoende.

Tumultueuze tijd

Het is een tumultueuze tijd voor de accountancysector. De commissie toekomst accountancysector (CTA) is in opdracht van Wopke Hoekstra bezig met voorstellen die de kwaliteit van controlepraktijk van accountantskantoren moeten verbeteren. Het tussenrapport van de CTA was dan wel mild maar uit het nieuwe AFM-rapport blijkt dat er nog een hoop te doen is. De commissie heeft inmiddels uitstel gevraagd aan Hoekstra vanwege van de hoeveelheid reacties.

De toezichthouder keek voor het rapport naar de cultuur van de kantoren van Accon AVM, BDO, Baker Tilly, Grant Thornton en Mazars. De groep wordt in de sector ook wel de Next Five genoemd omdat ze in het marktsegment direct onder de Big Four (Deloitte, EY, KPMG en PwC) actief zijn. Deze vijf kantoren mochten tot voor kort ook allemaal ‘organisaties van openbaar belang’ (oob’s) controleren zoals beursfondsen en belangrijke publieke instellingen.

Kwaliteitsslag moet nog worden gerealiseerd

In de periode 2017 en 2018 constateert de AFM materiële gebreken in controledossiers van de Next Five. Zonder uitzondering leverde de kantoren dossiers met mankementen. Slechts twee van de veertien bleken voldoende. Die twee waren afkomstig van BDO, het derde dossier dat zij inleverde bij de AFM bleek ook onvoldoende.

De toezichthouder keek vooral goed naar belangrijke posten als omzet, goodwill en voorraden. ‘Schattingen zijn onvoldoende gecontroleerd’, schrijft de AFM in een lijstje van meest geconstateerde tekortkomingen. ‘De betrouwbaarheid van de in de controle gebruikte informatie is onvoldoende vastgesteld.’ En: ‘De effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen bij controlecliënten is onvoldoende getoetst’.

De kantoren zijn niet, of onvoldoende in staat om zelf de tekortkomingen te signaleren. Er moet intern getoetst worden of de accountants wel voldoende hebben doorgevraagd bij de cliënten. ‘De kwaliteitsslag zal dus nog gerealiseerd moeten worden in de kwaliteit van de wettelijke controles.’, aldus de AFM.

Oob-markt

BDO is het beste jongetje van de klas volgens de toezichthouder. Accon AVM en vooral Baker Tilly boeken nauwelijks resultaten bij de poging hun audits te verbeteren. En Mazart bereikt wel resultaten maar moet nog behoorlijk wat stappen maken. Bij Grant Thornton heeft de AFM slechts beperkt getoetst. Dat kantoor trok zich eind 2018 al terug uit de oob-markt. Accon AVM deed dat in maart en Baker Tilly in mei.

Het is bekend dat het toezicht een grote rol heeft gespeeld in de beslissing van de kantoren om zich uit de oob-markt te trekken. De lat voor oob-kantoren ligt namelijk net wat hoger dan voor kantoren die geen oob-vergunning hebben. Accon AVM vindt dan ook dat de toezichthouder meer rekening had moeten houden met het feit dat inmiddels drie kantoren uit de oob-markt zijn getreden.

De reacties

De slechtst scorende Baker Tilly heeft teleurgesteld gereageerd. Er is volgens het kantoorbestuur een ‘ongenuanceerd beeld’ geschetst door de AFM. ‘Het rapport besteedt weinig aandacht aan de positieve ontwikkelingen en bereikte resultaten bij Baker Tilly, waardoor het rapport naar onze mening niet het complete beeld schetst.’ Accon AVM vindt het rapport op onderdelen ‘karig onderbouwd’ en ‘vrij subjectief’.

BDO reageert positief en is blij met het rapport. ‘Het verheugt ons dat de AFM onze inspanningen en de daarmee bereikte resultaten tot op heden herkent en positief beoordeelt.’ Grant Thornton heeft geen reactie gegeven, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..

15-11-2019 14:58

Duizenden geupeerden meer in Toeslagen affaire

De rekening van het wanbeleid bij de Belastingdienst Toeslagen zal voor een flinke rekening zorgen. Dat is de uitkomst van het onderzoek onder leiding van oud-minister Piet-Hein Donner naar de zogenoemde CAF 11-zaak. De fiscus heeft niet alleen in de 300 bekende gevallen onbehoorlijk gehandeld. Donner rekent op duizenden gedupeerden meer.

Institutionele vooringenomenheid

Of de uitkomst van het onderzoek ook politieke gevolgen heeft voor staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) is nog onduidelijk. Snel gaf eerder toe dat hij zelf ook aan tunnelvisie leed bij de benadering van het dossier. Uit zowel de oppositie als de coalitiepartijen komen kritische geluiden over de affaire. Pieter Omtzigt van het CDA noemde het donderdag het ‘falen van de rechtsstaat’.

In de CAF 11-zaak werden driehonderd ouders die waren aangesloten bij een kinderopvangbureau uit Eindhoven gedupeerd. In de ogen van Donner zag de Belastingdienst door ‘institutionele vooringenomenheid’ geen verschil meer tussen ‘goeden’ en ‘kwaden’. Daarbij gingen interne signalen dat het mis ging verloren ‘in ambtelijk overleg en collectieve vastberadenheid’.

Integraal overnemen aanbevelingen

De verwachting is dan ook niet dat het bij alleen de CAF 11-zaak blijft. In de commissie zit ook oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) die in 2013 en 2014 medeverantwoordelijk was voor toeslagen. Zij zal het onderzoek vervolgen.

Donner benadrukt nu al dat excuus niet voldoende is en dat er over moet worden gegaan tot ‘snelle en ruimhartige’ compensatie. De gedupeerde ouders moeten alsnog de toeslagen die zijn onthouden ontvangen, met daarbovenop een kwart van het totale bedrag. Voor immateriële schade moet een bedrag van €500 worden gerekend voor ieder halfjaar dat verliep tussen het eerste correctiebesluit en het herstel van de rechten. En ook de kosten die zijn gemaakt door de ouders moeten snel worden vergoed. De verwachting is dat Snel de aanbevelingen integraal zal overnemen.

Bulgarenfraude

De negatieve en achterdochtige houding van Toeslagen is volgens Donner en zijn commissie gestart in 2012 de ‘Bulgarenfraude’ aan het licht kwam. Dit werkte door in bezwaar- en beroepstrajecten, bij invordering en bij nieuwe aanvragen. Wat uitmondde in een jarenlange nachtmerrieachtige strijd met de dienst Toeslagen en een financiële last die diep ingreep in hun persoonlijke leven.

Donner is ook oud-vice-president van Raad van State. Hij stelt dat het strenge -‘zero tolerance’-toepassing van de wet niet alleen werd gevoed door het politieke klimaat, maar ook werd bevestigd door de hoogste rechters. Zo stelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Belastingdienst vaak in het gelijk.

In het nawoord van het rapport schrijft Donner dat de de affaire indringend reden tot nadenken geeft. Er is sprake van een beleidsproces -en dynamiek waarin veel te snel het woord ‘fraude’ wordt geplakt op ‘onachtzaamheid, misslagen, onregelmatigheid en soms wellicht oneigenlijk maar niet onrechtmatig gebruik van mogelijkheden’, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..

15-11-2019 10:49

Europees Hof maakt nieuwe stap in uitholling dividendbelasting

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een Duitse pensioenfondsen zaak zou een flinke tegenvaller voor de Nederlandse schatkist kunnen betekenen. Mogelijk krijgen pensioenfondsen miljoenen aan betaalde dividendbelasting terug in de Europese Unie. Het is niet de eerste keer dat het Europees Hof van Justitie zich uitspreekt tegen de heffing.

Strijdig met vrij verkeer van kapitaal

Toen vorig jaar de discussie rondom de afschaffing van de dividendbelasting oplaaide waarschuwde premier Mark Rutte al over de houdbaarheid van de heffing. De zaak waar het Hof zich nu over heeft uitgesproken gaat over of de Duitse fiscus het College Pension Plan of British Columbia anders dan Duitse pensioenfondsen heeft behandeld. De fondsen uit eigen land betalen geen of nauwelijks dividendbelasting in eigen land. Maar het fonds uit Canada kreeg daarentegen een bronbelasting van 15% over winstuitkeringen uit Duitsland opgelegd.

Samengevat oordeelt het Hof in zijn woensdag gepubliceerde arrest dat de gronden waarop de Duitse belastingdienst in dit geval onderscheid maakt, strijdig zijn met het vrije verkeer van kapitaal zoals dat is vastgelegd in het Europees recht. En ook de uitzonderingen die mogelijk zouden kunnen zijn, zijn niet van toepassing op het Canadese pensioenfonds, dat schrijft het FD.

11.000 verzoeken

Volgens Robert van der Jagt, partner bij belastingadvieskantoor Meijburg & Co, is de uitspraak een opsteker voor beleggers. Met de Europese pensioenfondsen voorop. De Europese rechter oordeelt dat een pensioenfonds uit een derde land niet anders mag worden behandeld dan pensioenfondsen uit eigen land dan geldt dat des te meer voor fondsen uit andere EU-landen, aldus Van der Jagt.

Hij weet dat de Nederlandse fondsen in conflict zijn met de Duitse belastingdienst over de teruggave van ingehouden dividendbelasting. Zo zijn er ook buitenlandse fondsen die bij de Nederlandse fiscus aankloppen om de belasting terug te krijgen. Buitenlandse beleggingsfondsen hebben in totaal ruim 11.000 verzoeken ingediend voor teruggave van de heffing. Dat komt neer op een slordige €1,7 miljard. Voor 2019 is de opbrengst voor op €1,9 miljard begroot.

Uithollen

Van der Jagt vertegenwoordigt veel van deze buitenlandse beleggingsfondsen. Ook voor verzekeraars die ‘unit-linked’ verzekeringen aanbieden is de kans dat zij de belasting terugkrijgen toegenomen. Dat zijn verzekeringen waarbij de dividendontvangsten ten gunste komen van de polishouders.

Rutte benadrukte tijdens de discussie de 11.000 verzoeken om teruggave al. Om aan te geven dat Europese regelgeving de opbrengst van de dividendbelasting uitholt. En daar komen nu de pensioenfondsen bij.

In een reactie geeft het ministerie van Financiën aan het arrest van het Hof nog te bestuderen. Over de gevolgen voor Nederland kunnen ze nog niets zeggen. Volgens Financiën hebben buitenlandse pensioenfondsen die vergelijkbaar zijn met Nederlandse fondsen recht op teruggave van dividendbelasting, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..