Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

17-11-2017 15:41

De ondernemer en zijn auto van de zaak

Een ondernemer met een auto van de zaak loopt tegen diverse fiscale vraagstukken aan. Als adviseur wilt u hem of haar behoeden voor te veel kosten en wijzen op financieel voordeel. Er zijn verschillende voordelen aan een auto van de zaak, maar er zitten uiteraard ook haken en ogen aan. Voor de omzetbelasting doen zich weer andere vragen voor dan bij de inkomstenbelasting.

Voordelen van een auto van de zaak

Het meest voor de hand liggende voordeel is natuurlijk dat de kosten, lasten en afschrijvingen in mindering komen op de winst.

Verder kan een ondernemer die recht heeft op aftrek van omzetbelasting, daar logischerwijs ook voordeel mee behalen.

Voor een milieuvriendelijke auto van de zaak valt mogelijk milieu-investeringsaftrek te claimen. Dit kan oplopen tot maar liefst 36% over een cataloguswaarde van € 50.000. Gaat het om een bestelauto, dan is bovendien maximaal 28% investeringsaftrek te claimen en mag onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van speciale belastingvoordelen zoals de grijskentekenregeling. Dit levert per saldo een voordeel op ter grootte van de volledige BPM en een aantrekkelijk korting van 75% op de motorrijtuigenbelasting.

Wat zijn de nadelen van de voordelen bij de inkomstenbelasting?

Uiteraard zijn aan al deze voordelen de nodige mitsen en maren verbonden.

Zo loopt de ondernemer op tegen de bijtellingsregels, tenzij deze kan bewijzen dat hij of zij per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt.En hoe zit het bij gebruik van meerdere auto’s in een jaar? Moeten voor al deze auto’s bijtelling worden toegepast? Tellen de kilometers van een vervangende auto mee of is dat niet verplicht? En hoe kan aan de bewijslast worden voldaan? Is de door de Belastingdienst gevraagde rittenregistratie het enige bewijsmiddel of kan uw cliënt variëren en leidt vaak tot vervelende discussies tussen de ondernemer en zijn inspecteur.

Gaat het om een bestelauto, dan is bovendien nog niet zeker of deze überhaupt wel onder de bijtellingsregels valt, of dat er sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bij een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend is ingericht voor het vervoer van goederen.

De autoregels voor de omzetbelasting

Voor wat betreft de omzetbelasting ligt de fiscale problematiek net iets anders.

Ook hier zijn de privékilometers van belang, maar is de definitie daarvan anders dan bij de inkomstenbelasting. Verder is de bewijslast anders verdeeld. De ondernemer hoeft de gereden kilometers dan namelijk niet te bewijzen, maar kan volstaan met – het veel makkelijker – aannemelijk maken. Lukt dat niet, dan krijgt uw cliënt te maken met de btw-dienstenregels voor een auto van de zaak. Het onderscheid in bewijslastregels tussen de bijtelling en de omzetbelasting heeft als gevolg dat een omzetbelastingcorrectie voor de inspecteur veel moeilijker op te leggen is dan een correctie in de bijtelling. Goed opletten kan in zo’n geval honderden euro’s schelen.

Gevaarlijke belastingen

Tot slot is het van belang om te beseffen dat de BPM en de motorrijtuigenbelasting in fiscaal opzicht gevaarlijke belastingen zijn. Het niet-voldoen aan de voorwaarden van de grijskentekenregeling kan er zo maar toe leiden dat u per saldo meer aan de belastingdienst terug moet betalen dan ooit aan voordeel is ontvangen.

De taak van de adviseur

Het is dus echt belangrijk om zorgvuldig de precieze voorwaarden en de bewijslastverdeling bij de diverse autobelastingregelingen in de gaten houden. Dat kan een flink financieel voordeel opleveren voor uw cliënt en de fiscale risico’s voor de ondernemer beperken, en soms helemaal voorkomen. Dat de fiscale spelregels regelmatig wijzigen vanwege wetswijzigingen en uitspraken van de rechter, maakt een en ander er voor u helaas niet makkelijker op.

Benieuwd naar de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van de auto?

Meldt u dan gratis aan voor het webinar over dit onderwerp op 12 december 2017 >>

 • Vond u dit bericht waardevol?
 • Ja   Nee
Share this post

The post De ondernemer en zijn auto van de zaak appeared first on Nextens.

Lees verder ..

15-11-2017 13:41

Alle aangiften Inkomstenbelasting en Premieheffing

Met Nextens verzorgt u:

 • alle aangiften IB, dus zowel voor de particulier als voor de ondernemer
 • voor de binnenlandse én buitenlandse belastingplichtige – te weten P-, W-, C-, M- én F-biljetten
 • voor alle jaren die in Nextens compleet aanwezig zijn (vanaf 2013).

Elektronische verzending zit standaard in Nextens (en is dus geen aparte module). Het enige dat u nodig heeft is een eigen PKI-overheidcertificaat.
Vooraf controleert het programma op verzendbaarheid, met een uitgebreid systeem van waarschuwingen met hyperlinks naar de betreffende pagina.
Bij fiscale jaarpartners maakt u gebruik van handmatige en/of automatische optimalisatie. Deeljaarpartners kunnen kiezen voor jaarpartnerschap en effecten doorrekenen.

Buitenlandse aangiften zeer uitgebreid in te vullen (automatische berekening kwalificeren, pro-rata regeling, enz.) én elektronisch te verzenden.

Inclusief:

 • particuliere vermogensvergelijking (ideaal voor controle)
 • berekening compensatieregeling
 • converteren van gegevens uit voorgaand jaar.

The post Alle aangiften Inkomstenbelasting en Premieheffing appeared first on Nextens.

Lees verder ..

13-11-2017 14:48

De kansen en bedreigingen van blockchain voor het fiscale werkveld

Voorstanders weten het zeker: blockchain gaat ons leven veranderen. Critici daarentegen vinden blockchain traag en ongeschikt voor de massamarkt. Wat is blockchain en wat voor invloed heeft deze nieuwe technologie op de werkzaamheden van fiscalisten, belastingadviseurs en accountants? Nextens spreekt hierover met Martin de Bie. Hij houdt zich als adviseur nieuwe technologie & innovatie bij 216 dagelijks bezig met blockchaintechnologie.

Een blijvende hype

De Bie behoort tot de categorie optimisten voor blockchain, maar erkent wel de punten van critici. Blockchain is traag, duur en het zeker niet geschikt voor alles en iedereen. ‘Maar ook dit kan snel veranderen. Blockchaintechnologie ontwikkelt snel.’ Is Blockchain dan een hype of is het een blijvertje? ‘Het is een hype, maar het is zeker weten ook een blijvertje’, zegt De Bie. ‘Het is te vergelijken met de opkomst van internet, dat begon ook klein en werd steeds groter. Blockchain staat nu nog in de kinderschoenen, maar qua hype zitten we in de piek. Er is namelijk veel geld in te verdienen.’ De Bie houdt dagelijks de stand van zaken bij over de ontwikkelingen binnen blockchain en hoe de markt daarop reageert. Het kantoor waarvoor hij werkt, 216, heeft in tegenstelling tot veel andere accountantskantoren zelf programmeurs in dienst. Zonder programmeurs kunnen er geen documenten op de blockchain gezet worden. Met deze kennis in huis en aan de hand van data analytics kunnen ze de klant optimaal adviseren. En dus ook over blockchain. Maar wat is het?

Wat is blockchain?

Blockchain is een peer-to-peer oplossing, een netwerk zonder centrale server, om afspraken (bijvoorbeeld transacties) vast te leggen op een grootboek. Deze technologie zorgt er voor dat de afspraak decentraal wordt vastgelegd, waarbij deze versleuteld, transparant en achteraf niet meer muteerbaar is. Het blijft uiteraard wel altijd inzichtelijk voor gebruikers. Binnen het systeem is geen centrale autoriteit aanwezig. Het wordt beheerd op basis van gezamenlijke overeenstemming, via een gekozen versleutelingssysteem en het wordt in blokken vastgelegd. Deze blokken worden gekoppeld door middel van een verwijzing naar het vorige blok via een hash. Hashing maakt van alle data die binnenkomt een unieke code die niet teruggerekend kan worden naar de oorspronkelijke code. Hierdoor kun je dus een origineel document verzegelen met een hash. Verandert er iets in het document, dan krijgt het document een andere hashcode. De gebruiker heeft een unieke private key nodig om data te kunnen inzien of te verrijken met nieuwe transacties. En via een public key kan hij informatie delen op de blockchain. Ook kunnen er overeenkomsten (smart contracts) geprogrammeerd worden, die zonder tussenkomst van derde partijen zelfstandig actief kunnen zijn op de blockchain. Er is dus vooraf overeenstemming bereikt door partijen over de te volgen acties. Houdt één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken, dan zal het systeem de ‘if-then-else’ regels toepassen en de geprogrammeerde vervolgactie dus niet uitvoeren.

Voorbeelden

Het bekendste product dat gebruikmaakt van de blockchaintechnologie is de cryptovaluta ofwel digitale munteenheid. Hiervan zijn er nu veel beschikbaar op de markt. De bekendste zijn Bitcoin en Ether. Maar er ontstaan ook nieuwe coins, zoals bijvoorbeeld bekend onder de term ICO (Initial Coin Offering).

De blockchaintechnologie kan bepaalde controlerende activiteiten van een beroepsgroep overbodig maken of vereenvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan de audit-werkzaamheden van de accountant of de noodzaak van de handtekening van de notaris bij verkoop van een woning. De overdracht van een huis kan zonder hun tussenkomst gebeuren, doordat het geld rechtstreeks van koper naar verkoper overgeschreven kan worden en de eigendomsakte in blockchain opgeslagen wordt. Andere branches kunnen juist veel voordeel hebben van blockchain, denk aan de journalistiek als het gaat om plagiaat. Maar ook financierders doordat alles realtime, betrouwbaar en inzichtelijk is.

Invloed op fiscale werkveld

Accountant

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft onderzoek laten doen naar de impact van blockchaintechnologie op de Nederlandse mkb-accountant die werkzaam is in een samenstelpraktijk. Ook De Bie heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Conclusie van de NBA: blockchain heeft geen effect en geen toegevoegde waarde op de werkzaamheden van een samenstellend accountant. Is daarmee dan de kous af? Nee. ‘Voor accountants gaat blockchain wel degelijk spelen’, zegt De Bie, ‘maar dan meer aan de klantkant. Stel je koopt een auto bij een bedrijf, dat blockchaintechnologie toepast voor de factuurafhandeling en financiële verantwoording’, geeft De Bie als voorbeeld. ‘De factuur krijgt een unieke hashcode mee en zodra jij akkoord gaat met de aankoop, wordt deze

Martin de Bie

transactie dus vastgelegd op de blockchain. Indien je de factuur achteraf zou wijzigen, dan wijzigt ook de hashcode en correspondeert het dus ook niet meer met het origineel op de blockchain. Men kan dus niet frauderen. Dat is wat je uiteindelijk wilt: één bron en dat is de waarheid. Nu wordt het in meerdere bronnen geboekt en al die bronnen moeten gecontroleerd worden en daaruit moet de waarheid opgemaakt worden. Hierin zit dus de grootste impact voor accountants.’ De Bie denkt dat zijn geschetste voorbeeld pas over twee à vijf jaar mogelijk is. ‘Maar met technologie weet je het nooit, het kan opeens heel snel gaan’, zegt hij. In dit toekomstbeeld kan ook de Belastingdienst veel informatie uit blockchain halen. ‘Maar dat is nog zo complex, dat kan nog wel even duren.’

Het onderzoek voor de NBA wijst wel op een ander punt wat op dit moment ‘booming’ is en waar de accountant zeker wat van moet weten: de bitcoin. ‘Een accountant moet op de hoogte zijn van bitcoin-betalingen van zijn klant, omdat dit de omzet verandert’, aldus het rapport.

Adviseur

Ook voor fiscalisten en adviseurs geldt dat blockchain voor hun eigen werkprocessen geen toegevoegde waarde heeft, maar dat het meer in de klantensfeer zit. ‘Het is belangrijk om te weten wat er speelt’, zegt De Bie. ‘Alleen op die manier kun je je klanten van een goed advies voorzien.’ Ook de adviseur moet zich verdiepen in de ontwikkeling van cryptovaluta zoals de bitcoin en ICO. ‘Er is snel heel veel geld te verdienen in ICO waardoor de populariteit groeit, maar niet zonder risico’s en gevaar’, zegt De Bie. ‘Mensen met vernieuwende ideeën of producten zetten een website op waarop ze het idee promoten. Vervolgens creëert degene zelf een cryptovaluta in een besloten blockchain-omgeving. Iedereen kan met een paar muisklikken die cryptovaluta kopen waarmee ze de ontwikkeling van het idee financieren. Veel mensen doen dit en hiermee verdienen de bedenkers binnen een dag miljoenen. Maar wie zegt dat deze bedenkers het ook daadwerkelijk gaan realiseren? Je moet als adviseur je klanten kunnen adviseren over al dan niet investeren in een ICO en dus de kansen en gevaren begrijpen.’

Aandachtspunten ICO

Wat zijn de gevaren en waar moet je op letten bij een ICO? De Bie benoemt de volgende punten:

 • Een ICO kan een leeg ‘iets’ zijn, maar je kunt je geld niet meer terug krijgen. Er is namelijk nog geen wetgeving die hierop aansluit en dus heb je ook nog geen rechten waar je aanspraak op kunt maken.
 • Zoek daarom zo goed mogelijk uit of het een bestaand project is. Is er al een proef gedraaid? Bestaat er een whitepaper over? Zijn er referenties? Wie zijn de personen en hebben ze er verstand van?
 • Tot slot: raak nooit je sleutel kwijt waarmee je transacties kunt doen en documenten kunt openen. Als je die kwijt raakt, dan kun je helemaal niets meer. Je kunt dan ook niet meer bewijzen dat bepaalde stukken van jou zijn. Dat geldt ook in het geval als je sleutel misbruikt wordt door iemand anders. Als klant moet je die sleutel dus ook niet geven aan je adviseur.

Verder lezen over nieuwe technologieën in het fiscale vak?

Kijk op onze themapagina Nieuwe Technologieën >>

The post De kansen en bedreigingen van blockchain voor het fiscale werkveld appeared first on Nextens.

Lees verder ..