Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.
Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

19-03-2019 13:45

Nibud: meer dan helft budget op aan vaste lasten

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. Iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Nibud Budgethandboek 2019.

Planmatig met geld omgaan

Idealiter zou een huishouden niet meer dan de helft van zijn inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Tien jaar geleden lag het percentage gemiddeld 5 procent lager dan nu. Hoe meer mensen kwijt zijn aan de vaste lasten, hoe planmatiger ze met hun geld om moeten gaan en hoe minder er overblijft voor voeding en andere noodzakelijke uitgaven.

Hogere inkomens zijn minder kwijt aan vaste lasten

Hoe hoger het inkomen, hoe lager het aandeel dat op gaat aan de vaste lasten. Zo is een huishouden met een inkomen van 1,5 keer modaal en een gemiddeld koophuis net iets minder dan 45 procent van zijn inkomen kwijt aan de vaste lasten. Tien jaar geleden was dat nog iets minder dan 40 procent.

60 procent naar vaste lasten zorgelijk

Het Nibud maakt zich zorgen om huishoudens die meer dan 60 procent kwijt zijn aan vaste lasten. Na aftrek van de vaste lasten is de rest van het inkomen nodig voor de reserveringsuitgaven, huishoudelijke uitgaven en sociale participatie. Hieronder vallen posten als voeding, kleding, inventaris, onderhoud van de woning en vrijetijdsuitgaven.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
Lees verder ..

19-03-2019 13:01

Raad van State noemt uitstel pensioenkortingen onverantwoord

De Raad van State is niet te spreken over het plan om pensioenkortingen uit te stellen. GroenLinks en 50Plus dienden vorig jaar ieder een wetsvoorstel in, waarin zij pleiten voor twee jaar uitstel. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dit onverantwoord. Dat schrijft FD.

Pensioenkortingen

Eind dit jaar dreigen er kortingen op meer dan anderhalf miljoen pensioenen, omdat de dekkingsgraden van de metaalfondsen PME en PMT al jaren onder de kritische grens van 104,5 procent staan. Het jaar daarop dreigt een nog grotere kortingsgolf van zo’n acht miljoen pensioenen, bij meer dan veertig fondsen, waaronder ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Probleem vooruitschuiven

Volgens de Raad van State is nog eens twee jaar wachten met korten niet meer dan het probleem vooruitschuiven. Dat is onverantwoord na het vele uitstel dat eerdere kabinetten al gaven, schrijft de Raad. ‘Wat  op korte termijn een oplossing lijkt, kan op de langere termijn ingrijpender nadelen tot gevolg hebben.’ Om de pensioenfondsen gezond te maken, zijn volgens de adviseurs verdergaande maatregelen nodig.

Onderhandelingen pensioenstelsel

Tijdens de onderhandelingen met sociale partners over een nieuw pensioenstelsel bood het kabinet aan om de kortingen van tafel te halen. Dat was vooral bedoeld om de overgang naar een nieuw pensioenstelsel makkelijker te maken. Het aanbod werd door minister Koolmees van Sociale Zaken weer ingetrokken toen de onderhandelingen over een pensioenakkoord gestaakt werden. 50Plus en GroenLinks vinden het onbegrijpelijk dat Koolmees de kortingsdreiging als donderwolk boven de onderhandelingen laat hangen.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
Lees verder ..

19-03-2019 09:55

Aangifte inkomstenbelasting 2018 zelfs voor eigenwoningexperts een uitdaging

Waar de slogan van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” in het verleden nog wel eens van toepassing was, gaat deze voor de eigenwoningregeling al lange tijd niet meer op. De continue wijzigingen in de eigenwoningregeling hebben deze regeling de afgelopen jaren zeer complex gemaakt. Door de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 en de samenhang daarvan met de fiscale regeling kan de aangifte inkomstenbelasting 2018 zelfs voor eigenwoningexperts een uitdaging worden!

Poll Forum Fiscaal Dienstverleners

Dat een groot deel van de fiscaal dienstverleners de eigenwoningregeling niet goed beheerst, blijkt uit een poll die vorig jaar door de redactie van het Forum Fiscaal Dienstverleners werd gehouden. In de poll werd aan de hand van een praktijkvoorbeeld de kennis van de forumleden over de bijleenregeling en eigenwoningreserve getest. De uitslag was schokkend: slechts 27% van de 247 forumleden die aan de poll meededen, koos voor het juiste antwoord.

Masterclass Eigen Woning

Enige maanden geleden nam ik deel aan een masterclass Eigen Woning. De 10 deelnemers die aanwezig waren, zijn allen adviseurs die vaak met de eigenwoningregeling te maken hebben. Toch bleek tijdens de cursus dat de aanwezige ‘eigenwoningexperts’ soms ook het overzicht in de complexe regeling kwijt zijn. Zo had een aantal niet scherp dat het gewijzigde huwelijksvermogensrecht tot onbedoelde gevolgen voor de eigenwoningregeling kan leiden. En ook het effect van de goedkeuring van de Staatssecretaris in zijn Besluit van 30 januari 2018 was voor de meesten een eye-opener.

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen is vanaf die datum het uitgangspunt. Het voorhuwelijkse privévermogen blijft tot het privévermogen van de echtgenoten behoren. Tot de beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of gezamenlijk tijdens het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden, alsmede de schulden die met deze goederen samenhangen.

De gezamenlijke (voorhuwelijkse) eigen woning en daarmee samenhangende schuld vallen dus bij een huwelijk vanaf 2018 in de “nieuwe” gemeenschap. De gerechtigdheid wordt van rechtswege 50/50, zowel voor de eigendom van de woning als voor de eigenwoningschuld. Indien men hiervan wil afwijken, zullen huwelijkse voorwaarden moeten worden opgesteld.

Besluit Staatssecretaris van 30 januari 2018

Op grond van het huwelijksvermogensrecht valt de gezamenlijke eigenwoningschuld dus in de gemeenschap. Aangezien het eigenwoningverleden van iedere partner een voorhuwelijkse aangelegenheid betreft, blijft dit privé. De Staatssecretaris heeft geconstateerd dat de toepassing van de eigenwoningregeling in deze situatie tot een ongewenste uitkomst leidt. Om die reden heeft hij in zijn Besluit van 30 januari 2018 goedgekeurd dat het eigenwoningverleden van beide partners bij helfte wordt verdeeld over beide partners om daarna de individuele eigenwoningschuld en het eigenwoningverleden te bepalen.

Door in de aangifte inkomstenbelasting de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente op te nemen op de manier zoals in het besluit staat aangegeven, wordt ‘automatisch’ een beroep op de goedkeuring van de Staatssecretaris gedaan. Deze toepassing blijft echter in de toekomst ook gelden, waardoor de overdracht van het eigenwoningverleden van de ene naar de andere partner  onherroepelijk is.

Conclusie

Met de komst van het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 en het Besluit van 30 januari 2018 zijn nog meer valkuilen in de eigenwoningregeling ontstaan. Wees bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting van uw cliënten alert als zij gezamenlijk een woning hebben gekocht en gezamenlijk de eigenwoningschuld zijn aangegaan, terwijl ten minste één van hen voorafgaand aan die aankoop een eigenwoningverleden had. Leuker kunnen ze het niet maken, maar wat de eigenwoningregeling betreft toch zeker wel een stuk makkelijker!

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
Lees verder ..