Kies hieronder voor één van beide opties

Welkom

Vanaf 1 januari 2012 is Control Franchise actief als administratieve dienstverlener voor de franchisewereld. Inmiddels vinden steeds meer franchiseorganisaties hun weg naar Control Franchise, zoals het Klushuis (van de Klussenier), De Hypotheekshop en DOOR Training.

‘Het wordt steeds belangrijker om goed grip te hebben op je business’, zegt Patrick de Vries, formulemanager van De Hypotheekshop. ‘Voor ondernemers maar ook voor formulebeheerders zoals wij. En banken verlangen dat ook in toenemende mate. Wij willen onze leden zo goed mogelijk ondersteunen en zijn daarom permanent op zoek naar verbetering van ons servicepakket. Control Franchise is een echte aanwinst. Ze snappen onze business en vertalen dat door in een dienstverlening die echt bij ons past en bij de tijd waarin we leven’.

 

Wat doen we?

Met Control Franchise weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak. Dit geldt voor deadline, inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de factuur. Control Franchise werkt sterk geautomatiseerd. Ondernemers scannen en mailen hun facturen en bonnen. Die worden ingelezen door geavanceerde software en door vertaald in een dashboard. Met dat dashboard weet je precies waar je staat. Wat er goed gaat en wat er beter kan. Alle belangrijke gegevens die je nodig hebt om je bedrijf te runnen staan in metertjes weergegeven. En Control Franchise helpt je hoe die gegevens moet aanwenden om je bedrijfsvoering verder te verbeteren. De hoge graad van automatisering gaat namelijk niet ten koste van het persoonlijk contact. Dat blijft gewoon bestaan. Het betekent alleen wel een hele efficiënte werkwijze. Die efficiency wordt volledig doorgegeven aan de ondernemer. Daarom is Control Franchise in de regel tot wel 40% goedkoper dan de bestaande dienstverlener.

 

Een kijkje in de keuken

Neem een kijkje in de keuken en klik door naar het demo dashboard voor franchise ondernemers.

 

Aanbod

Voor geïnteresseerde franchise ondernemers bestaat de mogelijkheid om 3 maanden gratis gebruik te maken van de diensten van Control Franchise. Naast de bestaande administratieve dienstverlener kun je een schaduwadministratie draaien, waarbij je gebruik maakt van het dashboard en alle andere vormen van ondersteuning die Control Franchise heeft ontwikkeld.
Klik hier voor het maken van een afspraak met Raymond van Lier van Control Franchise.


Nieuws

06-12-2019 16:03

Erfenissen zorgen niet voor toename vermogensongelijkheid

Erfenissen en schenkingen zorgen voor de verplaatsing van vermogen van generatie op generatie, maar niet voor meer vermogensongelijkheid binnen de samenleving. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) op basis van cijfers in de periode van 2007 tot en met 2015. Uit die cijfers blijkt ook dat vermogende huishoudens evenveel belasting betalen over schenkingen en erfenissen als minder vermogende huishoudens.

CPB wilde inzicht in Nederlandse situatie

De CPB-onderzoek volgt op de publicatie van Capital in the Twenty-first century van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij betoogde dat erfenissen en schenkingen voor een groeiende vermogensongelijkheid zorgen. Het CPB wilde daarom meer feitelijk inzicht in de Nederlandse situatie, inclusief het effect van fiscale regelingen. De conclusie staat in het rapport Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen.

Vermogen verschuift van oud naar jong

Het CPB schrijft dat vermogende huishoudens een grote kans hebben op een erfenis of schenking dan huishoudens met een laag vermogen. Het effect op vermogensongelijkheid is echter klein. De schenkende huishoudens hebben een groter vermogen dan de ontvangers. In de praktijk gaat het daarom om de verschuiving van bezit van een oudere vermogende generatie naar een jongere minder vermogende generatie.

Het effect blijft ook beperkt omdat huishoudend met een laag vermogen of schulden weliswaar minder schenkingen en erfenissen krijgen, maar het verschil van die bedragen of bezittingen met hun eigen vermogen is groter dan bij ontvangers met meer geld. De CPB schrijft dat ongelijkheid deels wordt doorgegeven, maar dat het vermogen zich uiteindelijk verspreid over nieuwe gevormde huishoudens, bijvoorbeeld als mensen een relatie aangaan.

Besparing door spreiding van schenkingen

Het CPB keek ook naar het effect van belastingregelingen. De meeste erfenissen en schenkingen gaan van ouder naar kind, Hierbij wordt gebruik gemaakt van belastingvrijstellingen. Bij schenkingen is er een oververtegenwoordiging van bedragen die vallen onder de vrijstellingsgrens. Huishoudens besparen schenkbelasting door grote schenkingen over meerdere jaren te spreiden.

Het CPB schrijft verder dat er weinig variatie zit in de omvang van erfenissen of schenkingen. Vermogende huishoudens hebben een grotere kans op een erfenis of schenking, maar ontvangen dezelfde bedragen als huishoudens met minder geld. Beide categorieën betalen een vergelijkbare belasting. In 2015 was de gemiddelde belastingdruk 12 procent voor erfenissen en 6 procent voor schenkingen. Bedrijven die gebruik maakten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hadden een belastingdruk van 1,1 procent.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..

06-12-2019 15:29

OESO: Belastinginkomsten bereiken plafond

De inkomsten uit belastingen hebben een plafond bereikt in een groot aantal landen, waaronder Nederland. Sinds 2009 vormden belastingen een jaarlijks groeiend aandeel van het bruto binnenlands product (bbp), maar in 2018 kwam een eind aan die groei. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Flinke dalingen in vijftien OESO-landen

In 2018 kwam het gemiddelde aandeel van belastingopbrengsten in OESO-lidstaten uit op 34,3 procent, vrijwel ongewijzigd van 34,2 procent in 2017. In negentien landen steeg de zogeheten belasting-bbp ratio, maar dat werd gecompenseerd door flinke dalingen in vijftien andere landen, waaronder de Verenigde Staten. “Dit beëindigt de trend van jaarlijkse stijgingen in de belasting-bbp ratio sinds de financiële crisis,” schrijft de OESO.

De ontwikkeling in Nederland sluit aan bij het gemiddelde van de OESO-lidstaten. In 2018 was de belasting-bbp ratio 38,8 procent, net iets hoger dan de 38,7 procent van 2017. In de meeste OESO-landen kwam het aandeel belastingopbrengsten in 2018 uit tussen de 30 en 40 procent. Frankrijk, Denemarken, België en Zweden hadden een percentage boven 43 procent. Mexico, Chili, Ierland, de VS en Turkije hadden een percentage van minder dan 25 procent.

Groei van aandeel bedrijfsbelastingen

De cijfers van de OESO laten ook zien dat het percentage bedrijfsbelastingen is toegenomen. Sinds 2014 groeit het aandeel winst- en vennootschapsbelasting jaarlijks. Inmiddels gaat het om een gemiddelde van 9,3 procent van de totale belastinginkomsten in OESO-landen. Voor het eerst sinds 2008 is het percentage hoger dan 9 procent.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..

04-12-2019 11:31

Identiteit raadplegers UBO-register blijft beschermd

Wopke Hoekstra (Financiën) neemt het advies van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland niet over. Vermogende Nederlanders en ondernemers mogen straks niet weten wie hun informatie in het uiteindelijk belanghebbenden register raadpleegt. Die maatregel zou het doel van het register wel eens kunnen ondermijnen en in strijd zijn met de privacybescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Elders vestigen

Het zogenaamde UBO-register (ultimate beneficial owner) moet vorm geven aan bindende Europese regels, waar Nederland al mee heeft ingestemd. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering is de transparantie over belanghebbenden in bedrijven belangrijk volgens Hoekstra. Een journalist kan zo bijvoorbeeld het register inzien voor onderzoek naar malafide praktijken.

Familiebedrijven zijn niet blij met die transparantie want het zou ook de aandacht van criminelen kunnen trekken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland betekent dit een ‘risico van fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie’. Het logische gevolg is dan ook volgens de organisaties dat de bedrijven zich niet meer thuis zullen voelen in Nederland, dat schrijft het FD.

Niet proportioneel

De betrokkenen zouden dan ten minste inzicht moeten krijgen in de identiteit van de raadpleger. Hoekstra schrijft in een reactie aan de Kamer dat hij begrip heeft voor de behoefte maar dat het tot onwenselijke situaties zou leiden. Het verstrekken van persoonsgegevens van raadplegers aan UBO’s betekent dat persoonsgegevens worden verwerkt. Weliswaar met een duidelijk doel, maar dat is volgens Hoekstra niet proportioneel. Het doel staat niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van raadplegers.

Bovendien is er al een minder privacygevoelig middel om misbruik van het register tegen te gaan. Dit kan namelijk via de opsporingsautoriteiten. De belanghebbenden kunnen bij vermoeden van misbruik de autoriteiten inlichten. Op die manier is er een balans tussen privacy van de UBO’s en de raadpleger. Daarbovenop blijft het register effectief.

18 maanden

Hoekstra kwam overigens al eerder tegemoet door inzicht te geven in het aantal raadplegingen. Ook de vrees voor misbruik van de gegevens voor commercieel gebruik zijn volgens de minister ongegrond. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruik voor het beoogde doel, namelijk het tegengaan van witwassen en terrorisme, aldus het FD.

Op 10 januari moet het register van start gaan. De eerste 18 maanden zullen worden gebruikt om het register te vullen. Hoekstra verwacht dat de hoeveelheid raadplegingen in die periode mee zal vallen omdat het nog geen volledig register betreft.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?
Lees verder ..